top of page

春風小知識

Breezy Tips

「春風」的意思除了解作春日溫和的風外,這二字在香港、中國以至世界各地均別具意義。

春風亭

香港大埔八仙嶺仙姑峰山腳座落一所名為「春風亭」的建築物,是為紀念1996年2月10日八仙嶺山火中捨己救人的兩位老師(周志齊老師、王秀媚老師)而建。「春風亭」一名,寓意春風化雨,教育深恩,作育萬物。


春風亭於1996年3月12日下午由時任港督彭定康主持揭幕儀式,其橫匾上的「春風亭」三字乃國畫大師方召麐(時任布政司陳方安生母親)的書法作品。春風亭內亦有三塊碑刻,當中為時任港督揭幕紀念碑,兩側分別為由時任教育署署長余黎青萍撰寫的中英對照碑記,闡述事件始末,亭前植有兩株羅漢松,紀念兩位老師捨己救人的崇高精神。

1200px-Spring_Breeze_Pavilion_edited.jpg

春風文學

「春風」二字在中國文學的歷史長河中,經常出現在唐詩宋詞當中,擔當作為寫景抒情的修辭手法。

「春風」意味着新的開始,告別嚴寒,奔向希望;亦有恩澤、化育、重生的意思。

以下節錄部份文學作品,不妨細意欣賞「春風」的氣息。

《泊船瓜洲》北宋 王安石

京口瓜洲一水間,鐘山只隔數重山。

春風又綠江南岸,明月何時照我還?

《清平調·其一》唐代 李白

雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃。 

若非群玉山頭見,會向瑤台月下逢。

《題都城南莊》唐代 崔護

去年今日此門中,人面桃花相映紅。

人面不知何處去,桃花依舊笑春風。

shutterstock_79857691.jpeg
bottom of page